Aardenburg


Aardenburg, de oudste stad van Zeeland en bakermat van het graafschap Vlaanderen, kent een rijke en bewogen geschiedenis. Er woonden al mensen in de Steentijd, de Romeinen bouwden er omstreeks 170 na Chr. hun castellum ‘Rodanum’ en in de middeleeuwen was Aardenburg een belangrijke haven- en bedevaartstad, gelegen aan een uitloper van Het Zwin. De stad kreeg kort voor 1187 stadsrechten en werd in 1299 voorzien van de oudste aarden omwalling van huidig Nederland. Handel en nijverheid brachten Aardenburg grote welvaart in de 13e en 14e eeuw, pelgrims bezochten de befaamde Onze Lieve Vrouwekerk (ca. 646 -1625) tot aan de Reformatie.

strip-3
Voor archeologen en historici vormt de oude stad Aardenburg met haar belangrijke stadsarchief vanaf 1201 een dorado, maar ook voor de moderne toerist en recreant! Hoewel bij de bevrijding van West Zeeuws-Vlaanderen in september-oktober 1944 veel verloren is gegaan, maar vandaag de dag is er nog heel veel dat aan de boeiende geschiedenis van de stad herinnert: restanten van de omwalling uit 1299 en van de vestingwerken die na 1604 werden aangelegd; de Kaai-, West- of Eepoort uit 1299 en verbouwd in 1646; de uit 959 daterende Sint Baafskerk met de alom bekende beschilderde grafkelders uit de 14e en 15e eeuw en enig voorbeeld in Nederland van de Scheldegotiek; tal van woonhuizen uit de 17e en 18e eeuw, waaronder het huidig Gemeentelijk Archeologisch Museum met zijn unieke verzamelingen; de Doopsgezinde kerk als enige ‘Vermaning’ in Zeeuws-Vlaanderen en de voor een deel als monument geklasseerde Onze Lieve Vrouwekerk.

In de grensplaats Eede (2,5 km) keerde Koningin Wilhelmina op 13 maart 1945 in Nederland terug en in het typisch Vlaamse dorp Sint Kruis (3 km) staat ‘de Peperbusse’, de dorpskerk uit de 15e eeuw. Vlakbij de kern Aardenburg ligt het landgoed ‘De Elderschans’, een als monument geklasseerde verschansing daterend van eind 16e eeuw met daarop het laatste ‘buiten’ van Zeeuws-Vlaanderen. Aan het park De Elderschans grenst het Burgemeester van Dongensportpark met zwembad, kleuterbad, ligweide, sportpaviljoen, speeltuin, tennisbanen en het terrein voor het (ook door toeristen te beoefenen) handboogschieten. Het middeleeuwse havengebied tussen Aardenburg en Draaibrug is sinds kort natuurgebied en vlakbij ligt de gereconstrueerde Olieschans.